Villkor Höghöjdsbana

DELTAGARVILLKOR        
Läs igenom deltagarvillkoren noga, skriv under och lämna till Sörbybackens  personal. Ungdomar under 14 år måste ha ansvarig vuxens (myndig) godkännande och underskrift i villkoren för att få delta. Fråga alltid personalen om något känns oklart.   

Innan aktiviteten  Du har det fulla ansvaret för dig själv/din minderåriges aktivitet och säkerhet.

Från det året man fyller 10 år får man klättra utan vuxen. 

Barn mellan 7-10 år måste alltid ha med en medklättrande vuxen på plats under klättrandet.

Du måste alltid följa instruktionerna . 

Bär oömma kläder (efter väder) och gympaskor (el. liknande).

Du måste ha blivit godkänd av vår instruktör innan du börjar att klättra själv i banan.   

Under vistelsen i höghöjdsbanan  Selen skall genom hela din vistelse i höghöjdsbanan  bäras enligt instruktion. Om selen tagits av eller lossats (t.ex. vid ett toalettbesök) skall selen kontrolleras av Sörbybackens personal innan du ger dig upp i banorna igen. 

Du måste alltid klättra på ett säkert sätt i banorna.  

Endast en person i taget får uppehålla sig i aktiviteten åt gången. Max två personer får samtidigt uppehålla sig på trädplattformarna.(exklusive instruktör)   

Utrustningen   

Sele och hjälm samt krabbklor tillhandahålls under din tid i höghöjdsbanan. Det är förbjudet att lämna området med utrustningen. Skador på utrustningen ska genast anmälas till personal.

Allmänna villkor  

* Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg. Om du har problem med astma och/eller diabetes, vänligen meddela personalen innan start. 

* Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger.   

* Du får inte väga över 120 kg.   

* BLÅ bana är från 7 år och 130 cm lång. 

* RÖD bana är från 8 år och 140 cm lång. 

* Barn under 10 år måste ha medföljande vuxen med på plats då de går banan. 

* Du får inte röka eller gå på toaletten med klätterselen på. 

* Långt hår ska hållas samman med hårband eller mössa.   

* SÖRBYBACKEN ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld.  

* Tillträde till anläggningen efter stängning är förbjudet.  

* Sörbybacken förbehåller sig rätten att utesluta/avstänga personer som inte följer reglerna och att med kort varsel avbryta/ställa in när det föreligger fara (t.ex. brand, storm, åskväder osv.)  

 

Villkor vid bokning av aktivitet 

För att boka en aktivitet måste du ha fyllt 14 år eller ha målsmans godkännande för att genomföra den. Det är viktigt att man är införstådd med Sörbybackens ålder- och säkerhetsregler. Barn 7-10 år måste ha en medklättrande vuxen med sig i banorna. Vid bokning med barn mellan 7-10 år behöver även en plats bokas för den medklättrande vuxna också.

AVBOKNING 
För grupper med fler deltagare  än 10 måste avbokning av hela aktiviteten eller enstaka platser göras senast 15 dagar före bokad tid/aktivitet. Platser som avbokas senare än 15 dagar innan aktiviteten återbetalas ej.
För bokningar av 1-9 personer kan hela aktiviteten eller enstaka platser avbokas senast 7 dagar före bokad aktivitet. Platser som avbokas senare än 7 dagar innan aktiviteten återbetalas ej. 

Dessa avbokningsregler gäller också om du bara ska ändra antalet och avboka t.ex. 2 platser.

OMBOKNING 
För grupper med 10 deltagare eller fler måste ombokning till ett annat datum eller tid göras senast 7 dagar innan bokad aktivitet. 
För bokningar av 1-9 personer kan ombokning till ett annat datum eller tid göras senast 5 dagar innan bokad aktivitet. 

Ingen ångerrätt tillämpas vid bokning av aktivitet när du bokar din aktivitet tätt inpå vald dag (t.ex. 2 dagar innan).