Villkor Höghöjdsbana

DELTAGARVILLKOR        
Läs igenom deltagarvillkoren noga, skriv under och lämna till Sörbybackens  personal. Ungdomar under 14 år måste ha ansvarig vuxens (myndig) godkännande och underskrift i villkoren för att få delta. Fråga alltid personalen om något känns oklart.   

Innan aktiviteten  Du har det fulla ansvaret för dig själv/din minderåriges aktivitet och säkerhet.

Från det året man fyller 10 år får man klättra utan vuxen.

Barn mellan 7-10 år måste alltid ha med en medklättrande vuxen på plats under klättrandet.

Du måste alltid följa instruktionerna . 

Bär oömma kläder (efter väder) och gympaskor (el. liknande).

Du måste ha blivit godkänd av vår instruktör innan du börjar att klättra själv i banan.   

Under vistelsen i höghöjdsbanan  Selen skall genom hela din vistelse i höghöjdsbanan  bäras enligt instruktion. Om selen tagits av eller lossats (t.ex. vid ett toalettbesök) skall selen kontrolleras av Sörbybackens personal innan du ger dig upp i banorna igen. 

Du måste alltid klättra på ett säkert sätt i banorna.  

Endast en person i taget får uppehålla sig i aktiviteten åt gången. Max två personer får samtidigt uppehålla sig på trädplattformarna.(exklusive instruktör)   

 

Utrustningen   

 

Sele och hjälm samt krabbklor tillhandahålls under din tid i höghöjdsbanan. Det är förbjudet att lämna området med utrustningen. Skador på utrustningen ska genast anmälas till personal.

 

Allmänna villkor  

 

* Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg. Om du har problem med astma och/eller diabetes, vänligen meddela personalen innan start. 

* Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger.   

* Du får inte väga över 120 kg.   

* BLÅ bana är från 7 år och 130 cm lång. 

* RÖD bana är från 8 år och 140 cm lång. 

* Barn under 10 år måste ha medföljande vuxen med på plats då de går banan. 

* Du får inte röka eller gå på toaletten med klätterselen på. 

* Långt hår ska hållas samman med hårband eller mössa.   

* SÖRBYBACKEN ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld.  

* Tillträde till anläggningen efter stängning är förbjudet.  

* Sörbybacken förbehåller sig rätten att utesluta/avstänga personer som inte följer reglerna och att med kort varsel avbryta/ställa in när det föreligger fara (t.ex. brand, storm, åskväder osv.)  

 

Villkor vid bokning av aktivitet 

För att boka en aktivitet måste du ha fyllt 14 år eller ha målsmans godkännande för att genomföra den. Det är viktigt att man är införstådd med Sörbybackens ålder- och säkerhetsregler. Barn 7-10 år måste ha en medklättrande vuxen med sig i banorna. Vid bokning med barn mellan 7-10 år behöver även en plats bokas för den medklättrande vuxna också.

Villkor för bokningar under 3000 kr

Avbokar du innan 24 h så är det kostnadsfritt annars debiterar vi 100 % av beloppet

Villkor för bokningar över 3000 kr

Avbokningar som görs 14 dagar innan är kostnadsfria. Avbokar du innan 10 dagar kommer vi att debitera dig 25% av beloppet. Avbokar du 5 dagar innan debiterar vi dig 50% av det bokade beloppet och skulle du avboka din vistelse här i Sörbybacken 3 dagar innan kommer vi debitera dig 100% av beloppet som är inbokat.