Villkor Höghöjdsbana

DELTAGARVILLKOR        
Läs igenom deltagarvillkoren noga, skriv under och lämna till Sörbybackens  personal. Ungdomar under 14 år måste ha ansvarig vuxens (myndig) godkännande och underskrift i villkoren för att få delta. Fråga alltid personalen om något känns oklart.   

 

Innan aktiviteten  Du har det fulla ansvaret för dig själv/din minderåriges aktivitet och säkerhet.

 

Från det året man fyller 10 år får man klättra utan vuxen. 

 

Barn mellan 7-10 år måste alltid ha med en vuxen på plats under klättrandet.

 

Du måste alltid följa instruktionerna . 

 

Bär oömma kläder (efter väder) och gympaskor (el. liknande).

 

Du måste ha blivit godkänd av vår instruktör innan du börjar att klättra själv i banan.   

 

Under vistelsen i höghöjdsbanan  Selen skall genom hela din vistelse i höghöjdsbanan  bäras enligt instruktion. Om selen tagits av eller lossats (t.ex. vid ett toalettbesök) skall selen kontrolleras av Sörbybackens personal innan du ger dig upp i banorna igen. 

 

Du måste alltid klättra på ett säkert sätt i banorna.  

 

Endast en person i taget får uppehålla sig i aktiviteten åt gången. Max två personer får samtidigt uppehålla sig på trädplattformarna.(exklusive instruktör)   

 

Utrustningen   

 

Sele och hjälm samt krabbklor tillhandahålls under din tid i höghöjdsbanan. Det är förbjudet att lämna området med utrustningen. Skador på utrustningen ska genast anmälas till personal.

 

Allmänna villkor  

 

* Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg. Om du har problem med astma och/eller diabetes, vänligen meddela personalen innan start. 

 

* Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger.   

 

* Du får inte väga över 120 kg.   

 

* BLÅ bana är från 7 år och 130 cm lång. 

 

* RÖD bana är från 8 år och 140 cm lång. 

 

* Barn under 10 år måste ha medföljande vuxen med på plats då de går banan. 

 

* Du får inte röka eller gå på toaletten med klätterselen på. 

 

* Långt hår ska hållas samman med hårband eller mössa.   

 

* SÖRBYBACKEN ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld.  

 

* Tillträde till anläggningen efter stängning är förbjudet.  

 

* Sörbybacken förbehåller sig rätten att utesluta/avstänga personer som inte följer reglerna och att med kort varsel avbryta/ställa in när det föreligger fara (t.ex. brand, storm, åskväder osv.)  

Avbokning måste ske sju dagar innan bokad tid, då återbetalas pengarna.